Presidente

D. Marcos Antuña Egocheaga

Vicepresidenta Primera

Dña. Maria Mitre Aranda

Vicepresidente Segundo y Tesorero

D. Enrique López Argiz

Secretario

D. Jacobo Cuesta Larre

Vocales

Dña. Esther Landa Riera

Dña. Carmen Núñez González

D. Emilio Núñez González

Dña. Ana Pineda González

D. Jesús Portilla González

Dña. Ana Suárez Botas